Common Rail

Common rail (také Common-Rail) je systém přímého vysokotlakého vstřikování nafty s tlakovým zásobníkem u vznětových motorů. Palivo vstřikované do válce pod vysokým tlakem tvoří lépe hořlavou směs, čímž se dosahuje vyšší účinnosti motoru, vyššího výkonu a točivého momentu, nižší hlučnosti a menších emisí dieselových motorů. Oproti jiným systémům je tlak paliva vytvářen nezávisle na otáčkách motoru a vstřikovaném množství paliva a je vždy dostatečný – právě díky zásobníku tlaku.

Vstřikovače

Vstřikovače BOSCHDiesel – Systém Common Rail

Vstřikovač systému Common Rail obsahuje vstřikovací trysku, akční člen v případě piezoelektrických vstřikovačů nebo elektromagnetický ventil v případě elektromagnetických vstřikovačů a hydraulické a elektrické přípojky pro aktivaci modulu trysek. Vstřikovač připojený k rozdělovači pomocí krátkého vysokotlakého vedení je instalován v každém válci motoru.

Vysokotlaká čerpadla

čerpadla common railDiesel – Systém Common Rail

Úkolem vysokotlakého čerpadla je stlačovat palivo a dodávat je v množstvích požadovaných pro všechny sektory výkonu motoru. Aby se toho dosáhlo, čerpadlo neustále čerpá palivo do vysokotlakého zásobníku (rozdělovače) a udržuje tím tlak v systému.

Vytváření tlaku nemá spojitost s otáčkami motoru, znamená, že požadovaný tlak je k dispozici již při nízkých otáčkách motoru.

Vstřikovací trysky

Vstřikovací tryska BOSCHDiesel – Systém Common Rail

Vstřikovací trysky pro vznětové motory vstřikují palivo do spalovacího prostoru, rozprašují je a uzavírají spalovací prostor prostřednictvím jehly trysky. V systému Common Rail je vstřikovací tryska částí vstřikovače.

Vstřikovací tryska sestává z tělesa trysky, jejíž kužel vyčnívá do spalovacího prostoru. Ústí trysek, skrz která je palivo vstřikováno, jsou vyvrtána v kuželu trysky. Počet, konfigurace, délka a průměr těchto ústí trysek umožňují vytvořit takový tvar rozprašovaného paliva, který je ideálně přizpůsoben válci motoru.

Uvnitř tělesa trysky je jehla trysky, která, když je zavřena, uzavírá ústí trysky. Při vstřikování paliva je jehla trysky zvednuta hydraulickým servomechanismem vstřikovače, aby se otevřela ústí trysky. Čím rychleji může být jehla trysky otevřena a opět zavřena, tím přesněji lze řídit vstřikované množství.

Vstřikované množství a tvar rozprašovaného paliva mají rozhodující vliv na spotřebu paliva a emise vycházející z motoru.

Text převzat a jemně upraven ze stránek BOSCH pro jednodušší nalezení informací o common rail.